Hrabia Esterház Dworek-Muzeum

Jesteśmy stowarzyszeniem członków i potomków rodziny hrabiego Esterházy de Galantha et Frakno. Naszą misją jest ratowanie zabytków naszych przodków i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. Chcemy udostępnić nasz dwór szerokiej publiczności poprzez wystawy muzealne i imprezy kulturalne. Z naszymi partnerami przygotowujemy ciekawe wydarzenia takie jak:

  • Letni Festiwal im. hrabiego Esterházy'ego
  • Wykłady z historii rodu Esterházych
  • Koncert świąteczny Hrabia Esterházy
  • Ekspozycja 400 lat Palatynatu Mikołaj Esterházy

Ty też możesz nam pomóc!

Jeżeli posiadacie Państwo przedmioty związane z rodziną Esterházy, możecie je nam przekazać lub my je od Was odkupimy. W związku z tym prosimy o kontakt na adres e-mail: muzeum@esterhazy.sk

Historia rodziny

Rodzina Esterházy należy do starożytnej szlachty węgierskiej, znanej od XII wieku. Najstarszym historycznie potwierdzonym przodkiem był Mocud Magister Comes de Genere Salamon et Watha, w 1186 roku. Był on właścicielem osady Watha (obecnie wieś Zlaté Klasy). W 1421 r. Benedykt de Eesterháza wypędził z dworu Galantów. Galanta stała się w ten sposób siedzibą rodu Esterhazy, a wszyscy potomkowie Benedykta zaczęli używać "de Galantha" jako predykatu szlacheckiego. Z Galanty pochodził również wybitny palatyn Mikołaj hrabia Esterházy, na którego duży wpływ wywarł jego wuj, palatyn Stefan I. Hrabia Illésházy de Illésháza, jako palatyn, był przedstawicielem króla Węgier. W 1601 r. rodzina nabyła dobra Strečno, w 1614 r. dobra Zvolen i Dobrá Niva, a w 1626 r. Bytča z częściami dóbr Orava i Lietava. W 1642 r. nabyli Szintawę i Bernolákovo, w 1675 r. zamek Levice, w 1690 r. Vígľaš oraz inne dobra i udziały majątkowe na terenie dzisiejszej Słowacji, Węgier i Siedmiogrodu. W 1626 r. Mikołaj hrabia Esterházy otrzymał dla swoich potomków dziedziczny tytuł hrabiego. Rodzina ta zawsze była skłonna do pobożności, a kilku jej członków zostało dostojnikami kościelnymi Kościoła katolickiego, a także pisarzami religijnymi. Wśród nich był arcybiskup Esztergomu i prymas Węgier Imrich hrabia Esterházy, który koronował królową Węgier Marię Teresę w Bratysławie, ówczesnej stolicy Węgier. Jako Wielki Mistrz Zakonu św. Pawła Pustelnika oraz arcybiskup Esztergom i prymas Węgier wybudował około 70 nowych kościołów na terenie archidiecezji. Sam wydał ponad 2 miliony złotych monet na cele religijne i kulturalne. W przeszłości rodzina miała okresy pomyślne i niepomyślne, czasy dobre i złe. Charakterystyczna dla rodziny Esterházy jest gotowość do nieporzucania własnych przekonań, o czym mówi motto rodzinne "DUM SPIRO SPERO" (w tłumaczeniu: Dopóki oddycham, mam nadzieję). Członkowie rodziny wykazali się odwagą, biorąc udział w bitwach, w których Turcy osmańscy w kolejnych falach wdzierali się do ich węgierskiej ojczyzny. Uczestniczyli jako obrońcy w oblężeniu Wiednia i w wyzwoleniu Budy. Podczas wojny austriacko-francuskiej w 1809 r. Napoleon zaproponował Królestwu Węgier niepodległość po planowanym podziale Cesarstwa Austriackiego, na czele którego stał książę Anton Esterhazy. Później zaoferował koronę Mikołajowi Esterhazemu, który również nie przyjął tej propozycji. Esterházy zawsze pozostawali lojalni wobec króla Węgier, choć część szlachty sympatyzowała z Napoleonem. Esterházysami byli: Palatynowie węgierscy, marszałkowie, chorwaccy banowie, radcy królewscy, politycy, dyplomaci, biskupi Jaggera i Esztergomu.

„800-letnia historia mojej rodziny stworzyła solidne podstawy dla naszej organizacji“

Nikolaus Paul Esterházy

Nikolaus Paul Esterházy

Muzeum jest tymczasowo zamknięte!

Przed wizytą w muzeum przygotowaliśmy koncert ważnego czeskiego kompozytora Aladara Lašanskiego.

  • Kolekcje

    Naszym celem jest pozyskanie obiektów, które pozwolą na powiększenie kolekcji dokumentującej historię rodziny Esterházy de Galantha et Frakno od czasów najdawniejszych do współczesności. Odbywa się to zarówno w sposób aktywny, poprzez poszukiwanie wybranych obiektów, jak i pasywny, gdy obiekty są przekazywane przez osoby lub instytucje.

  • Profesjonalna ochrona zbiorów polega przede wszystkim na fachowym traktowaniu, konserwacji i restauracji obiektów należących do kolekcji. Obiekty chronione w ten sposób są przechowywane w depozycie na podstawie materiałów. W pomieszczeniu o specjalnych warunkach dotyczących temperatury, wilgotności i zaciemnienia panuje ścisły reżim, który jest regularnie kontrolowany. Wszystkie środki mają na celu zapobieganie pogorszeniu stanu obiektów kolekcji.

  • Działalność kulturalno-prezentacyjna, będąca efektem poszerzenia kolekcji, dokumentacji, konserwacji i badań naukowych, umożliwia naszej organizacji prezentowanie historii rodziny Esterházy de Galantha et Frakno profesjonalnej i kulturalnej publiczności w formie wystaw i imprez towarzyszących.

Nasi lektorzy

Nikolaus Paul Esterházy

Nikolaus Paul Esterházy

Dyrektor i lektor organizacji rodzinnej, która ma ponad 800 lat tradycji na terenie dzisiejszej Słowacji. Nikolaus Paul Esterházy pełne nazwisko: Maria Mikołaja Paweł Moric Alojz Jerzy Konstantin Ernest Anton Ignatius Hrabia Esterházy z Galanty i Frankonii jest potomkiem młodszej gałęzi Fraknova z rodu Esterházy. Nikolaus, lub Niki, jak nazywa się go w domu, nie wypiera się swoich rodzimych genów, nie tylko w wyglądzie, ale także w swoim zawodowym usposobieniu i wartościach chrześcijańskich. Ukończył elektrotechnikę, ale jego związek z historią i sztuką zaprowadził go na zupełnie inną ścieżkę życiową. Kiedy sześć lat temu rozpoczął pracę jako wykładowca w Muzeum Narodowym, nie miał pojęcia, że doprowadzi go to do pomysłu realizacji marzenia ojca o założeniu rodzinnej organizacji Hrabia Esterház Dworek-Muzeum. Nikolaus wykłada jako ekspert od etykiety towarzyskiej i historii rodziny Esterházy. Regularnie uczestniczy w profesjonalnych seminariach i konferencjach. W wolnych chwilach zajmuje się renowacją, heraldyką i tradycyjnym rzemiosłem.Tibor Peter Bomba

Odpowiedzialny i skrupulatny lektor, który przygotowuje się systematycznie i umie dostosować się do potrzeb słuchaczy. Tibor Peter Bomba ma 38 koków i pochodzi z szacownej rodziny szlacheckiej z Bischdorfu. Jest absolwentem turystyki i od ponad dziesięciu lat pracuje w Muzeum Narodowym. Tibor potrafi szybko dostosować tematy do wymagań słuchaczy i potrafi doskonale połączyć sztukę z historią rodziny Esterházy.

Partnerzy

Biuro:
Gróf Esterházy Kaštieľ-Múzeum
Zelinárska 5389/2
821 08 Bratislava
Słowacja

Dyrektor:
Nikolaus Paul Esterházy
office@esterhazy.sk

Muzeum:
Helena Esterházyová
muzeum@esterhazy.sk

Dane identyfikacyjne:
Organizacja non-profit
IČO: 53957482