Gróf Esterházy Kaštieľ-Múzeum

Sme rodinným združením členov a potomkov rodiny Grófa Esterházyho de Galantha et Frakno. Našim poslaním je zachraňovať historické pamiatky našich predkov a zachovať ich pre ďalšie generácie. Náš kaštieľ chceme sprístupniť širokej verejnosti, prostredníctvom muzeálnych expozícií a kultúrnych podujatí. S našimi partnermi pripravujeme zaujímavé podujatia, ako napríklad:

  • Letný festival Grófa Esterházyho
  • Prednášky o histórií Esterházyovcov
  • Vianočný koncert Grófa Esterházyho
  • Expozícia 400 rokov Palatína Mikuláša Esterházyho

Aj Vy nám môžete pomôcť!

Ak náhodou vlastnite predmety súvisiace s rodinou Esterházy, môžete nám ich darovať alebo ich od Vás odkúpime. Preto nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: muzeum@esterhazy.sk

História rodu

Rod Esterházy patria k prastarej Uhorskej šľachte, známej už z 12. storočia. Najstarším historicky preukázaným predkom bol Mocud Magister Comes de Genere Salamon et Watha, v roku 1186. Bol vlastníkom osady s názvom Watha (teraz obce Zlaté Klasy). V roku 1421 Benedikt de Eesterháza vyženil Galantské panstvo. Galanta sa tak stala sídlom rodu Esterházy a všetci Benediktoví potomkovia začali používať ako svoj šľachticky predikát „de Galantha“. Z Galanty pochádza aj významný Palatín Mikuláš Gróf Esterházy, ktorého výrazne ovplyvnil jeho strýko, Palatín Štefan I. Gróf Illésházy de Illésháza, ako Palatín bol zástupca Uhorského kráľa. Rodinná nadobudla v roku 1601 panstvo Strečno, v roku 1614 panstvo Zvolen a Dobrá Niva, v roku 1626 Bytču s časťami Oravského a Lietavského panstva. V roku 1642 získali Šintavu a Bernolákovo, v roku 1675 hradné panstvo Levice, v roku 1690 Vígľaš a ďalšie majetky a majetkové podiely na území dnešného Slovenska, Maďarska a Sedmohradska. V roku 1626, Mikuláš Gróf Esterházy získal pre svojich potomkov dedičný Grófsky titul. Rodinná sa vždy prikláňali k zbožnosti, viacerí z rodu sa stali cirkevnými hodnostármi Katolíckej cirkvi a aj náboženskými spisovateľmi. Najme Ostrihomský arcibiskup a Uhorský prímas Imrich Gróf Esterházy, ktorý vo vtedajšom hlavnom meste Uhorska v Bratislave korunoval za Uhorsku kráľovnú Máriu Teréziu. Ako Veľmajster Rádu Svätého Pavla Pustovníka a Ostrihomský Arcibiskup a Prímas Uhorska vybudoval na území arcidiecézy okolo 70 nových kostolov. Sám vydal viac ako 2 milióny zlatých na náboženské a kultúrne účely. V minulosti mal rod úspešné i neúspešné obdobia, doby dobre i zle. Ochota nevzdávať sa vlastného presvedčenia je pre Esterházyovcov príznačná ako hovory rodinné motto „DUM SPIRO SPERO“ (v preklade: Kým dýcham, dúfam). Svoju odvahu členovia rodiny dokazovali účasťou v bojoch, kde sa Osmanskí Turci v opakovaných vlnách tlačili do ich Uhorskéj vlasti. Pomáhali, ako obrancovia pri obliehanej Viedni a pri oslobodení Budína. Počas Rakúsko Francúzskej vojny v roku 1809 ponúkol Napoleon po zamýšľanom rozdelení Rakúskeho mocnárstva Uhorskemu kráľovstvu samostatnosť na čele s Antonom Kniežaťom Esterházym. Neskôr korunu ponúkol aj Mikulášovi Esterházymu ani ten ponuku neprijal. Rodina Esterházyovcov ostala vždy verná Uhorskému kráľovi, hoci časť šľachty sympatizovala s Napoleonom. Esterházyovci boli: Uhorskými palatínmi, maršalmi, chorvátskymi bánmi, kráľovskými radcami, politikmi, diplomatmi, jágerskými a ostrihomskými biskupmi.

„800 ročná história mojej rodiny, vytvorila pevne základy pre našu organizáciu“

Nikolaus Paul Esterházy

Nikolaus Paul Esterházy

Múzeum je dočasne zatvorené!

Ešte predtým, ako budete môcť navštíviť priestory múzea, pripravili sme Vám koncert od významného Českého skladateľa Aladára Lašanskeho.

  • Zbierky

    Naším cieľom je získavanie predmetov za účelom rozširovania zbierkového fondu dokumentujúceho históriu grófskej rodiny Esterházy de Galantha et Frakno, od najstarších čias po súčasnosť. Uskutočňuje sa aktívnym vyhľadávaním vytipovaných predmetov alebo pasívne, kedy predmety dostávame do daru od ľudí či inštitúcii.

  • Odborná ochrana zbierok spočíva predovšetkým v odbornom ošetrení, konzervovaní a reštaurovaní zbierkových predmetov. Takto ochránené predmety sú na základe materiálov uskladnené v depozite. Priestor so špeciálnymi podmienkami na teplotu, vlhkosť a zatemnenie má prísny režim, ktorý sa pravidelne kontroluje. Všetky opatrenia slúžia na predchádzanie znehodnocovania zbierkových predmetov.

  • Kultúrno-prezentačná činnosť ako výsledok rozširovania zbierkotvornej, dokumentačnej, ochrannej a vedecko-výskumnej práce umožňuje našej organizácií v podobe výstav a sprievodných podujatí predstaviť odbornej a kultúrnej verejnosti históriu grófskej rodiny Esterházy de Galantha et Frakno.

Naši lektori

Nikolaus Paul Esterházy

Nikolaus Paul Esterházy

Riaditeľ a lektor rodinnej organizácie, ktorá má viac ako 800 ročnú tradíciu na území dnešného Slovenska. Nikolaus Paul Esterházy celým menom: Mária Mikuláš Pavol Móric Alojz Juraj Konštantín Ernest Anton Ignác Gróf Esterházy z Galanty a Franka je potomok mladšej Fraknovskej vetvy rodiny Esterházy a má 38 rokov. Nikolaus alebo, ako ho doma volajú Niki, svoje rodné gény nezaprie, nie len výzorom, ale aj svojim profesionálnym vystupovaním a kresťanskými hodnotami. Vyštudoval elektrotechnickú priemyslovku, no vzťah k histórii a k výtvarnému umeniu ho priviedol na úplne inú životnú drahú. Keď pred šiestimi rokmi začal pôsobiť ako lektor v Národnom múzeu, netušil, že ho to privedie k myšlienke zrealizovať sen jeho otca založiť rodinnú organizáciu Gróf Esterházy Kaštieľ-Múzeum. Nikolaus prednáša ako odborník na spoločenskú etiketu a históriu rodiny Esterházy. Pravidelne sa zúčastňuje odborných seminárov a konferencií. Vo voľnom čase sa venuje reštaurovaniu, heraldike a tradičným remeslám.Tibor Peter Bomba

Zodpovedný a pedantný lektor, ktorý sa systematicky pripravuje a vie sa prispôsobiť potrebám poslucháčov. Tibor Peter Bomba má 38 rokov a pochádza z váženej šľachtickej rodiny z Bischdorfu. Vyštudoval Cestovný ruch a už viacej, ako desať rokov pracuje v Národnom múzeu. Tibor sa vie témami rýchlo prispôsobiť požiadavkám poslucháčov a dokáže vynikajúco prepojiť umenie a históriu rodiny Esterházy.

Partneri

Kancelária:
Gróf Esterházy Kaštieľ-Múzeum
Zelinárska 5389/2
821 08 Bratislava
Slovensko

Riaditeľ:
Nikolaus Paul Esterházy
office@esterhazy.sk

Múzeum:
Helena Esterházyová
muzeum@esterhazy.sk

Identifikačné údaje:
Nezisková organizácia
IČO: 53957482